Valberedning

Följande personer ingår i valberedningen inför årsstämman 2019: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB).

Inför årsstämman 2019 ingick initialt även Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och Rikard Andersson (utsedd av SEB Fonder) som ledamöter i valberedningen. Med anledning av att Swedbank Robur Fonder AB samt SEB Fonder sålt sina aktier inom det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i KappAhl och att Mellby Gård AB den 7 oktober 2019 meddelade att de fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande då de kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i KappAhl har Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och Rikard Andersson (utsedd av SEB Fonder) lämnat valberedningen.

Nomineringsarbetet i KappAhl kommer således framöver att utföras av bolagets majoritetsägare, Mellby Gård AB.

Årsstämma 2019

15 oktober 2019: Med anledning av ett beslut om att ansöka om avnotering har styrelsen för KappAhl beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. Styrelsen avser att återkomma med nytt datum för årsstämman 2019. Länk till pressmeddelande >>

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här