Valberedning

Valberedningen föreslår omval av sex ledamöter samt nyval av en ledamot inför årsstämman den 5 december 2017.

Inför årsstämman den 5 december 2017 i KappAhl föreslår valberedningen omval av ledamöterna Anders Bülow, Susanne Holmberg, Kicki Olivensjö, Pia Rudengren, Göran Bille och Cecilia Kocken. 

Valberedningen föreslår att Thomas Gustafsson väljs som ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår även att Anders Bülow omväljs som styrelseordförande.

Den för nyval föreslagna Thomas Gustafsson är verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan december 2012. Han har dessförinnan bland annat varit verksam inom Mellby Gård AB-koncernen samt varit koncernchef för 2E Group AB (publ). 

Thomas har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH. Han har tidigare varit ordförande i Flash AB samt styrelseledamot i Atlas Design Group AB och är för närvarande styrelseledamot i bland annat Smart Eyes International AB. Thomas är utbildad marknadsekonom.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2017 publiceras i början av november i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedning inför årsstämman 2017

Följande personer ingår i valberedningen inför årsstämman 2017: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Elisabet Jamal Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder AB) och Caroline Sjösten (utsedd av Skandia Liv). Styrelsens ordförande har adjungerats till valberedningen.

Förslag

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till KappAhl AB (publ):s styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande via:

KappAhl AB
Att: Valberedningens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Eller via e-post: valberedning@kappahl.com 

Årsstämma 2017

KappAhls årsstämma 2017 hålls tisdagen den 5 december 2017 kl. 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här