Valberedning

Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl AB (publ) inför årsstämman den 5 december 2017: Rune Andersson (utsedd av Mellby Gård AB), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) och Elisabet Jamal Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder AB). Styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen.

Kontakter pågår i syfte att få en ytterligare ledamot i valberedningen nominerad enligt instruktionerna från årsstämman 2016.

Valberedningen är aktieägarnas och bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i bland annat tillsättningsfrågor. En av valberedningens uppgifter är att vid årsstämman föreslå kandidater till styrelsen. Valberedningens arbete bedrivs enligt den arbetsordning som årsstämman fastställt.

Förslag på styrelseledamöter

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till KappAhl AB (publ):s styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande:

KappAhl AB (publ)
Att: Valberedningens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Eller via e-post: valberedning@kappahl.com 

Årsstämma 2017

KappAhls årsstämma 2017 hålls tisdagen den 5 december 2017 kl. 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här