Revisorer

Vid årsstämman 2017 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor i KappAhl.

Revisionsbolaget valdes för tiden intill slutet av årsstämman år 2018. PricewaterhouseCoopers AB (PWC) har innehaft uppdraget som revisor i KappAhl sedan årsstämman 2016. Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor.

Revisorernas uppgift är att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här