Revisorer

På årsstämman 2016 valdes PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som nytt revisionsbolag med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Uppdraget gäller för perioden fram till nästa årsstämma.

Revisorernas uppgift är att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Årsstämma 2017

KappAhls årsstämma 2017 hålls tisdagen den 5 december 2017 kl. 10.00 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här