Revisorer

Vid årsstämman 2018 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor i KappAhl.

Revisionsbolaget valdes för tiden intill slutet av årsstämman år 2019. PricewaterhouseCoopers AB (PWC) har innehaft uppdraget som revisor i KappAhl sedan årsstämman 2016. Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor.

Revisorernas uppgift är att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Årsstämma 2019

15 oktober 2019: Med anledning av ett beslut om att ansöka om avnotering har styrelsen för KappAhl beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. Styrelsen avser att återkomma med nytt datum för årsstämman 2019. Länk till pressmeddelande >>

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här