Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie inför årsstämman 2017, samt en ytterligare utskiftning om 6,50 kronor per aktie genom ett inlösenförfarande.

Inför årsstämman den 5 december 2017 föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016/2017. 

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar om en aktiesplit och minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande. Genom inlösenförfarandet kommer cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare, motsvarande 6,50 kronor per aktie.

Utdelningspolicy

KappAhls utdelningspolicy är att utdelning ska uppgå till 40–60 procent av resultat efter skatt under förutsättning att koncernen uppnår sina finansiella mål: en rörelsemarginal om 10 procent samt en försäljningsökning om 4 procent under en konjunkturcykel.

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)70 471 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter