Utdelning

KappAhl strävar efter att betala utdelning på 40-60 procent av resultat efter skatt, under förutsättning att koncernen möter sina finansiella mål. För 2015/2016 beslutade årsstämman om utdelning om 1,25 SEK per aktie.

KappAhls utdelningspolicy är att utdelning ska uppgå till 40–60 procent av resultat efter skatt under förutsättning att koncernen uppnår sina finansiella mål. KappAhls mål i finansiella termer är att växa med i genomsnitt 4 procent per år under en konjunkturcykel, samtidigt som rörelsemarginalen lägst uppgår till 10 procent. Därutöver ska den räntebärande nettoskulden inte annat än tillfälligt överstiga tre gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA).

Utdelning 2015/2016

Årsstämman den 6 december 2016 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om kontant utdelning för 2015/2016 med 1,25 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är torsdag den 8 december 2016. Utdelning beräknas sändas ut från Euroclear tisdag den 13 december 2016.

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)70 471 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter