Aktiekapital

Aktiekapitalet i KappAhl uppgår till 65 846 040 kronor, fördelat på 76 820 380 aktier. Alla aktier är av ett och samma slag och medför samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Aktiekapitalets utveckling

År och händelse Förändring av antal aktier Förändring av aktiekapital, kr Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, kr
2004 Bildande  1 000  100 000  1 000  100 000
2004 Split 100:1  99 000  -  100 000  100 000
2005 Nyemisson  9 900 000  9 900 000  10 000 000  10 000 000
2005 Nyemission  366 000  366 000  10 366 000  10 366 000
2005 Nyteckning av aktier (teckningsoptioner)  354 000  354 000  10 720 000  10 720 000
2006 Split 7:1  64 320 000  -  75 040 000  10 720 000
2008 Split 2:1  75 040 000  -  150 080 000  10 720 000
2008 Inlösen 1:2  -75 040 000  -5 360 000  75 040 000  5 360 000
2008 Fondemission  -  5 360 000  75 040 000  10 720 000
2011 Nyemisson  150 080 000  21 440 000  225 120 000  32 160 000
2012 Nyemisson  225 120 000  32 160 000  450 240 000  64 320 000
2012 Omvänd split 6:1  -375 200 000  -  75 040 000  64 320 000
2015 Nyteckning av aktier (teckningsoptioner) 1 780 380 1 526 040 76 820 380 65 846 040

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)70 471 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här