Aktiekapital

KappAhls aktiekapital (per 31 augusti 2018) uppgår till 65 846 040 kronor fördelat på 76 870 380 aktier (0,86 SEK per aktie). Alla aktier är av samma slag och medför samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Aktiekapitalets utveckling

År och händelse Förändring av antal aktier Förändring av aktiekapital, kr Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, kr

2004 Bildande

 1 000

 100 000

 1 000

 100 000

2004 Split 100:1

 99 000

 -

 100 000

 100 000

2005 Nyemisson

 9 900 000

 9 900 000

 10 000 000

 10 000 000

2005 Nyemission

 366 000

 366 000

 10 366 000

 10 366 000

2005 Nyteckning av aktier (teckningsoptioner)

 354 000

 354 000

 10 720 000

 10 720 000

2006 Split 7:1

 64 320 000

 -

 75 040 000

 10 720 000

2008 Split 2:1

 75 040 000

 -

 150 080 000

 10 720 000

2008 Inlösen 1:2

 -75 040 000

 -5 360 000

 75 040 000

 5 360 000

2008 Fondemission

 -

 5 360 000

 75 040 000

 10 720 000

2011 Nyemisson

 150 080 000

 21 440 000

 225 120 000

 32 160 000

2012 Nyemisson

 225 120 000

 32 160 000

 450 240 000

 64 320 000

2012 Omvänd split 6:1

 -375 200 000

 -

 75 040 000

 64 320 000

2015 Nyteckning av aktier (teckningsoptioner)

1 780 380

1 526 040

76 820 380

65 846 040

2018 Split 2:1

76 820 380

-

153 640 760

65 846 040

2018 Inlösen 1:2

-76 820 380

-32 923 020

76 820 380

32 923 020

2018 Fondemission

-

32 923 020

76 820 380

65 846 040

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här