Bomull

Bomull är vår viktigaste råvara. Omtyckt och efterfrågad, men produktionen tar stora naturresurser i anspråk. Därför arbetar vi för en mer hållbar bomullsodling.

Annika Leone och BCI-bomullsodlaren Parvati

Bomull är den mest använda fibern i vår bransch. Bomullsindustrin sysselsätter 300 miljoner människor och är avgörande för många länders ekonomi och utveckling. Men det går också åt stora mängder vatten och kemikalier för att odla bomull. Ett kilo kan kräva upp till 29 000 liter vatten enligt Världsnaturfonden.

Det finns mycket vi kan göra för att bomullen ska bli mer hållbar. Vårt mål är att all bomull i sortimentet ska vara hållbart odlad 2020.

Better Cotton Initiative för bättre bomull

KappAhl är en aktiv medlem i organisationen Better Cotton Initiative (BCI). BCI är en icke-vinstdrivande organisation som utbildar odlare i att framställa bomull med mindre vatten, kemikalier och bekämpningsmedel. Följden är bättre ekonomi och livsvillkor för odlarna och deras familjer. Och bättre bomull i våra kläder.

Fördelarna är många – inte bara för miljön. BCI-odlarna tar också ett socialt ansvar. Pengarna som odlarna sparar in på att använda mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel går bland annat till högre löner för anställda och skolgång för barnen.

BCI har hittills utbildat över 1,2 miljoner odlare i metoder för mer hållbar bomullsodling. Ofta utbildas hela byar samtidigt. Nästa mål för BCI är att år 2020 stå för 30 procent av all världens bomull.

Genom att välja BCI-märkta plagg, stödjer du mer hållbart odlad bomull.

I avsnitt fyra av programserien Make it Feel Right möter vi BCI-bomullsodlaren Parvati. Vad har det inneburit för henne och hennes familj att odla bomull enligt BCI:s hållbara principer?

Ekologisk bomull granskas av tredje part

Ekologisk bomull är bra för våra kunder, för odlarna och för miljön. Den odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och innehåller inga genmodifierade grödor (GMO).

Ekologisk bomull kontrolleras av en oberoende tredje part. Vi godkänner certifikat enligt standarderna GOTS och OCS.

Vi har ett stort ekologiskt sortiment – titta efter etiketterna på plaggen. Bomullen i Newbie, vår populära kollektion för de minsta, är alltid 100 procent ekologisk.

2 frågor till KappAhls hållbarhetschef

Eva Kindgren de Boer, KappAhls hållbarhetschef för produktion.

Eva Kindgren de Boer besöker ett av projekten vi sponsrar, i Bangladesh

1. Varför är det viktigt att arbeta för mer hållbar bomull?

– Bomullsodlingen kräver enormt mycket resurser, vi blir fler och fler människor på jorden och i praktiken finns det samma yta att odla på nu som för 30 år sedan. Gör vi inget nu kommer bomullen inte att räcka till om 20–30 år. Vi vill helt enkelt säkerställa att bomull finns även i framtiden – och bidra till att den odlas på bästa vis.

2. Hur förbättras BCI-odlarnas vardagsliv på ett konkret sätt?

– En viktig del är att sammanhållningen i byarna har blivit väldigt bra. Man känner en trygghet i att odla enligt BCI. Odlarna använder mindre vatten och kemikalier, till exempel genom att vattna direkt vid plantan i stället för över hela fälten. När man använder kemikalier vet man hur man ska hantera dem så att de ger minsta möjliga negativa effekt, för odlaren, hans eller hennes familj och miljön. Det har till exempel lett till en minskning av missbildningar hos barn.

När jag själv var på plats i en by kunde jag verkligen se deras glädje, jättehärligt! De ser att deras barn är friska och att kvinnor och flickor kan gå i skolan. 

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du KappAhls kontaktuppgifter.

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får om vårt hållbarhetsarbete.