KappAhl rapport tredje kvartalet 2014/2015: Svag försäljning i maj

I arbetet med vår plan för KappAhl är vi nu i en fas där vi väljer att inte slå av på takten. Med fortsatt god kontroll på våra kostnader fortsätter vi att bygga om våra butiker och göra investeringar i viktiga utvecklingsprojekt

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i rapporten.

Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader (september-maj)
2014/2015 2013/2014 Förändring 2013/2014 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 132 1 201 -69 3 439 3 558 -119
Rörelseresultat, MSEK 42 101 -59 146 203 -57
Bruttomarginal, % 61,7 62,7 -1,0 61,0 61,4 -0,4
Rörelsemarginal, % 3,7 8,4 -4,7 4,2 5,7 -1,5
Resultat efter skatt, MSEK 23 42 -19 81 97 -16
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,30 0,56 -0,26 1,06 1,29 -0,23
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 194 271 -77 357 345 12
  • Försäljning i jämförbara butiker minskade med 5,9% under kvartalet och med 2,9% september-maj. Minskningen i kvartalet kommer främst från dålig försäljning i maj månad, på grund av kallt väder och kalendereffekter.
  • Rörelsemarginalen över rullande tolv månader är 5,2 (5,5)%.
  • Kassaflödet är fortsatt starkt och nettoskulden historiskt låg.
  • Totalt har 24 butiker byggts om till det nya butikskoncpetet.
  • Andra Newbie Store och första Hampton Republic 27- butiken kommer att öppna i november.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 junil 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: KappAhl delårsrapport mars-maj: Svag försäljning i maj