Warunki członkostwa i informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez kappahl

Witamy w klubie miłośników mody i stylu, gdzie będziesz w centrum uwagi. Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszego klubu. Będziemy mogli rozpieszczać cię dodatkowymi upominkami. Pragniemy po prostu pokazać jak ważny dla nas jesteś i sprawić, że poczujesz, iż warto być klientem KappAhl. Członkostwo w klubie oznacza dostęp do wachlarza korzyści, takich jak punkty za zakupy, udział w wydarzeniach, inspiracje i oferty dostępne wyłącznie dla klubowiczów. Aby dbać o ciebie możliwie najlepiej, potrzebujemy pewnych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi warunkami członkostwa, aby dowiedzieć się jak przetwarzamy dane osobowe. Jeszcze raz gorąco witamy w naszym klubie.

1. Członkostwo, punkty klubowe i korzyści
1.1 Członkostwo Członkostwo w klubie „KappAhl Life & Style” jest bezpłatne. Członkami klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i są zarejestrowane jako rezydenci w Polsce oraz zawrą niniejszą umowę o uczestnictwo z KappAhl Polska sp. z o. o., adres: ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, nr KRS 0000060653, numer telefonu 0 52 880 84 40. Członkowie klubu mogą potwierdzać swoją tożsamość za pomocą karty członkowskiej, aplikacji KappAhl lub numeru telefonu komórkowego. Członkostwo w klubie jest osobiste i jest podstawą uzyskania punktów klubowych, dostępu do ofert skierowanych wyłączenie dla klubowiczów oraz innych korzyści. Do Klubu nie mogą przystąpić osoby z ukrytą tożsamością. Pamiętaj o rejestracji, aby móc zbierać punkty klubowe naliczane przy każdym zakupie w sklepach stacjonarnych KappAhl i w Sklepie Online.
1.2 Punkty klubowe Punkty klubowe naliczane są przy dokonywaniu wszystkich zakupów. Punkty klubowe nie są naliczane przy zakupie kart podarunkowych, ofert naszych partnerów i usług takich jak dostawa. Punkty klubowe są naliczane od transakcji zakupu zarejestrowanych przez członka klubu w sposób oferowany przez KappAhl. Za każdą wydaną złotówkę (PLN 1) naliczane są 2 punkty klubowe. Korzyści przekazywane są członkom w formie wirtualnych kuponów wydawanych członkom klubu, którzy od daty wydania ostatniego kuponu, zarejestrowali zakupy będące podstawą naliczenia punktów o wartości co najmniej 500 PLN. Czek bonusowy generowany jest raz miesiącu, do 10-ego dnia każdego miesiąca. Punkty klubowe, które nie zostały wydane w formie kuponu przechodzą na kolejny okres. Kupony mogą być realizowane przy płatności w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym w Polsce oraz w sklepie online. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę w całości lub w jakiejkolwiek części. Kupon traci ważność w dacie wskazanej na danym kuponie. Naliczone punkty klubowe tracą ważność automatycznie po upływie 12 miesięcy, tj. punkty naliczone wcześniej tracą ważność.
1.2 a Czeki bonusowe Za pobranie aplikacji KappAhl Life & Style członek klubu otrzymuje wirtualny czek bonusowy o wartości 25 złotych. Czek bonusowy można zrealizować w każdym sklepie stacjonarnym KappAhl przy zakupach za minimum 100 złotych oraz w KappAhl Shop Online. Za każde uzbierane 1000 punktów zostanie wygenerowany wirtualny czek bonusowy o wartości 25 złotych. Czek bonusowy można zrealizować w każdym sklepie stacjonarnym KappAhl, poprzez okazanie czeku na ekranie telefonu (zrzuty z ekranu oraz zdjęcia czeków bonusowych nie są honorowane) oraz w KappAhl Shop Online poprzez aktywowanie czeku przy płatności. Wartość czeku bonusowego jest rozdzielana proporcjonalnie na wszystkie zakupione towary.

1.2.b zwrot/wymiana/reklamacja produktów zakupionych z wykorzystaniem czeku bonusowego
Przy zwrocie/wymianie produktu, otrzymasz z powrotem punkty, które stanowią równowartość czeku bonusowego rozliczonego na zwracany produkt.
Jeśli zwrócisz cały zakupiony towar, otrzymasz z powrotem wszystkie punkty. Punkty zostaną zwrócone na Twoje konto i będą ważne przez kolejnych dodatkowych 12
Miesięcy.

1.3 Korzyści, oferty i wiadomości Członkostwo w klubie „KappAhl Life & Style” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od KappAhl ogólnych i spersonalizowanych korzyści, ofert, wiadomości oraz innego rodzaju marketingu bezpośredniego, zawierających informacje o obecnym stanie konta i liczbie punktów klubowych, drogą pocztową, za pośrednictwem aplikacji, wiadomości elektronicznych, SMS-ów, strony internetowej oraz innych sposobów komunikacji, jakie mają zastosowanie w Twoim przypadku (np. Facebook i inne media społecznościowe, reklama cyfrowa). Będziesz również otrzymywać od nas spersonalizowane informacje, rekomendacje produktów, inspiracje, zaproszenia na wydarzenia/dni klubowe oraz inne korzyści. Aby KappAhl mógł powyższe realizować, potrzebuje jednak Twoich danych osobowych. W celu podniesienia poziomu świadczonych usług od czasu do czasu przeprowadzamy sondy/ ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony oraz aplikacji. Możesz w nich zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych i/lub demograficznych. Udział w sondach/ankietach nie jest obowiązkowy.

W każdej chwili możesz zalogować się na swoje konto na naszej stronie lub w aplikacji i zaktualizować swoje dane kontaktowe lub zmienić ustawienia dotyczące preferowanego sposobu komunikacji. Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie zmienić ani ograniczyć komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych. Stosowne modyfikacje należy wprowadzić bezpośrednio w ustawieniach własnego konta.

2. Okres obowiązywania umowy i Zmiany warunków
2.1 Okres obowiązywania umowy Umowa o członkostwo w klubie „KappAhl Life & Style” jest ważna do odwołania. Zarówno członek klubu jak i KappAhl mogą bez dodatkowych opłat wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-dniowym wyprzedzeniem. Aby wypowiedzieć umowę, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 52 880 84 40. Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celu spełnienia niniejszych warunków zostaną usunięte z chwilą rezygnacji z członkostwa. Wszelkie zgromadzone punkty klubowe czy przysługujące kupony, które nie zostały wykorzystane tracą ważność z chwilą rezygnacji z członkostwa. W przypadku biernego członkostwa, gdy od ostatnich zarejestrowanych zakupów minęło więcej niż 36 miesięcy, KappAhl może anulować członkostwo. KappAhl zastrzega prawo do anulowania członkostwa lub punktów klubowych w przypadku niewłaściwego korzystania. Przez niewłaściwe korzystanie rozumie się m.in. nieprzestrzeganie uzgodnionych warunków, pozwalanie osobom trzecim na rejestrowanie zakupów na koncie danego członka, korzystanie z więcej niż jednego konta klubowego oraz wykorzystywanie czeków bonusowych innych członków klubu. KappAhl zastrzega sobie możliwość poproszenia Klienta o dokument tożsamości w celu potwierdzenia osobistego korzystania z karty członkowskiej „KappAhl Life & Style”.

2.2 Zmiana warunków
KappAhl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do warunków członkostwa. O wszelkich istotnych zmianach członkowie zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-em lub inną drogą zaproponowaną przez danego członka. Po otrzymaniu wiadomości o istotnych zmianach, użytkownik może zrezygnować z członkostwa. Aktualne warunki członkostwa są zawsze dostępne na stronie KappAhl. Warunki te podlegają polskiemu prawu, a wszelkie spory powstałe na gruncie lub w związku z warunkami członkostwa zostaną poddane pod rozstrzygniecie przez sąd w Polsce. W celu rozstrzygnięcia sporu poza sądem, konsumenci mogą zwracać się do rzecznika praw konsumentów lub UOKIK.

3. Prywatność, cele, dane osobiste oraz Twoje prawa
Poniższe informacje wyjaśniają w jaki sposób KappAhl, za Twoją zgodą, przetwarza dane osobowe do celów związanych z członkostwem w klubie.
3.1 Prywatność – chronimy Twoje dane osobowe KappAhl chroni i szanuje Twoją prywatność oraz przestrzega nowej dyrektywy unijnej – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679/UE, które ma na celu zwiększenie zakresu ochrony i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
3.2 Cel – dlaczego gromadzimy dane osobowe? Za pozwoleniem użytkownika, KappAhl przetwarza jego dane osobowe w celu wykonania niniejszej umowy członkostwa, tj. realizacji zamówień i obsługi konta użytkownika, upewnienia się, że istotne dokumenty wysyłane są do właściwej osoby, udzielania dostępu do różnych korzyści, takich jak zniżki, oferty skierowane do wszystkich klientów oraz oferty przygotowane z myślą o indywidualnych członkach klubu, analizowania danych zebranych przez KappAhl w wyżej wspomnianych celach, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta.
3.3 Dane osobowe – jakie dane osobowe będą nam potrzebne? Dane osobowe uzyskane do wyżej wspomnianych celów obejmują imię i nazwisko, numer członkowski klienta, dane kontaktowe (adres zamieszkania, e-mail i numer telefonu) oraz informacje o dokonanych zakupach. KappAhl przetwarza dane udostępnione we wniosku o członkostwo lub po złożeniu takiego wniosku, jak również dane uzyskane przez KappAhl lub partnerów z publicznie dostępnych źródeł, np. dane adresowe lub aktualne dane kontaktowe.

Przekazanie nam Twoich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe. Niestety bez Twojego pozwolenia nie jesteśmy w stanie przyznawać punktów klubowych i wysyłać ofert, i tym samym uzyskanie członkostwa w klubie „KappAhl Life & Style” jest niemożliwe. Udostępniając KappAhl swoje dane, pozwalasz na rejestrowanie i przechowywanie danych o dokonanych zakupach oraz wykorzystywanie zebranych w ten sposób informacji przez 36 miesięcy od ostatniego zakupu, a także przetwarzanie danych osobowych na wyżej wspomniane cele do odwołania.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, zapoznaj się z naszą aktualną polityką prywatności na stronie KappAhl. Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przysługujących Ci prawach i o sposobie, w jaki możesz z nich korzystać.
3.4 Prawa – jak długo można przechowywać dane osobowe?
Zgodnie z nowym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwiększył się zakres przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania Twoich praw osobowych. KappAhl przechowuje dane osobowe członków klubu „KappAhl Life & Style” w trakcie trwania ich członkostwa, a także po zakończeniu członkostwa przez okres konieczny do osiągnięcia wyżej wspomnianych celów przetwarzania danych.

3.4.1 Dostęp do danych osobowych oraz ich sprostowanie lub usunięcie
Masz prawo dostępu do informacji na temat tego jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy oraz prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli będą nieprawidłowe. Jeśli Twoje żądanie dostępu do danych będzie zgłoszone częściej niż raz w roku, będziemy mogli pobrać od Ciebie rozsądną opłatę, uwzględniając nasze koszty administracyjne. W pewnych okolicznościach jesteś też uprawniony do usunięcia swoich danych, na przykład jeśli nie wyraziłeś zgody na ich przetwarzanie lub ją wycofałeś.
3.4.2 Wycofanie zgody
Jeżeli za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz taką zgodę wycofać ze skutkiem natychmiastowym.
3.4.3 Sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego
Możesz powiadomić nas, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Najprościej można to zrobić korzystając z zakładki Moje Konto na naszej stronie lub w aplikacji.
3.4.4 Sprzeciw wobec przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadnione interesy
Ze względów osobistych, można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o pojęcie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy występuje równowaga interesów – uzasadnienia dla przetwarzania danych i zagrożenia prywatności jednostki. Aby nadal przetwarzać Twoje dane mimo zgłoszonego sprzeciwu, musielibyśmy udowodnić, że istnieje ku temu uzasadniony powód o charakterze nadrzędnym wobec Twoich interesów, praw i wolności.
3.4.5 Prawo do przenoszenia danych
Istnieje możliwość otrzymania kopii udostępnionych nam danych osobowych, w uporządkowanym formacie. W przeciwieństwie do prawa dostępu do zgromadzonych danych, prawo do przenoszenia danych dotyczy wyłącznie udostępnionych nam danych, które przetwarzamy na podstawie określonych podstaw prawnych, np. wiążącej nas umowy.

4. Kontakt – z kim powinienem się skontaktować, jeśli mam pytania?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chciałbyś uzyskać dostęp do zebranych danych, wycofać udzieloną zgodę, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego itp., zapraszamy do kontaktu. KappAhl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, Polska jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdujących się w naszym posiadaniu. Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 052 880 84 40. Jeśli masz zastrzeżenia do sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe i/lub do uzyskanych od nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do polskiego organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych.