Strona internetowa KappAhl używa Cookies do celów statystycznych, ale również aby poprawić funkcjonowanie strony internetowej i ułatwić manewrowanie po niej użytkownikowi. Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz regulamin Cookies.

Przeczytaj więcej na temat Cookies

Warunki członkostwa w klubie ”KappAhl Life & Style”

Witamy w klubie miłośników mody i stylu, gdzie będziesz w centrum uwagi. Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszego klubu. Będziemy mogli rozpieszczać Cię dodatkowymi upominkami. Pragniemy po prostu pokazać, jak ważny dla nas jesteś i sprawić, że poczujesz, iż warto być klientem KappAhl. Członkostwo w klubie oznacza dostęp do wachlarza korzyści, takich jak punkty za zakupy, udział w wydarzeniach, inspiracje i oferty dostępne wyłącznie dla klubowiczów. Jeszcze raz gorąco witamy w naszym klubie.

1. Członkostwo, punkty klubowe i korzyści
1.1 Członkostwo
Członkostwo w klubie „KappAhl Life & Style” jest bezpłatne. Członkami klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i są zarejestrowane jako rezydenci w Polsce oraz zawrą niniejszą umowę o uczestnictwo z KappAhl Polska sp. z o.o., adres: ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, nr KRS 0000060653, numer telefonu 0 52 880 84 40. Członkowie klubu mogą potwierdzać swoją tożsamość za pomocą karty członkowskiej, aplikacji KappAhl lub numeru telefonu komórkowego. Członkostwo w klubie jest osobiste i jest podstawą uzyskania punktów klubowych, dostępu do ofert skierowanych wyłącznie do klubowiczów oraz innych korzyści. Pamiętaj o rejestracji, aby móc zbierać punkty klubowe naliczane przy każdym zakupie w sklepach stacjonarnych KappAhl i w Sklepie Online.

1.2 Punkty klubowe
Punkty klubowe naliczane są przy dokonywaniu wszystkich zakupów na użytek prywatny. Punkty klubowe nie są naliczane przy zakupie kart podarunkowych, ofert naszych partnerów i usług takich jak poprawki krawieckie i dostawa. Punkty klubowe są naliczane od transakcji zakupu zarejestrowanych przez członka klubu w sposób oferowany przez KappAhl. Za każdą wydaną złotówkę (PLN 1) naliczane są 2 punkty klubowe. Korzyści przekazywane są członkom w formie wirtualnych kuponów wydawanych członkom klubu, którzy od daty wydania ostatniego kuponu zarejestrowali zakupy będące podstawą naliczenia punktów o wartości co najmniej PLN 500. Cek bonusowy generowany jest raz w miesiącu, do 10-ego dnia każdego miesiąca. Punkty klubowe, które nie zostały wydane w formie kuponu, przechodzą na kolejny okres. Kupony mogą być realizowane przy płatności w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym w Polsce. Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w jakiejkolwiek części. Kupon traci ważność w dacie wskazanej na danym kuponie. Naliczone punkty klubowe tracą ważność automatycznie po upływie 12 miesięcy, tj. punkty naliczone wcześniej tracą ważność.

1.2 a Czeki bonusowe Za pobranie aplikacji KappAhl Life & Style członek klubu otrzymuje wirtualny czek bonusowy o wartości 25 złotych. Czek bonusowy można zrealizować w każdym sklepie stacjonarnym KappAhl przy zakupach za minimum 100 złotych. Za każde uzbierane 1000 punktów zostanie wygenerowany wirtualny czek bonusowy o wartości 25 złotych. Czek można zrealizować w każdym sklepie stacjonarnym KappAhl, poprzez okazanie czeku na ekranie telefonu (zrzuty z ekranu oraz zdjęcia czeków bonusowych nie są honorowane).

1.2.b zwrot/wymiana/reklamacja produktów zakupionych z wykorzystaniem czeku bonusowego Przy wymianie/zwrocie produktu zakupionego z wykorzystaniem czeku bonusowego o wartości 25 złotych lub jego wielokrotności następuje zwrot wartości bonu w kwocie odpowiadającej procentowej wartości bonu przypadającej na zwracany/wymieniany produkt liczonej w stosunku do ogólnej kwoty zakupu, przy której zrealizowano czek bonusowy.

1.3 Korzyści, oferty i wiadomości
Członkostwo w klubie „KappAhl Life & Style” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od KappAhl ogólnych i spersonalizowanych korzyści, ofert, wiadomości oraz innego rodzaju marketingu bezpośredniego, zawierających informacje o obecnym stanie konta i liczbie punktów klubowych, drogą pocztową, za pośrednictwem aplikacji, wiadomości elektronicznych, SMS-ów, strony internetowej oraz innych sposobów komunikacji, jakie mają zastosowanie w Twoim przypadku (np. Facebook i inne media społecznościowe, reklama cyfrowa). Będziesz również otrzymywać od nas spersonalizowane informacje, rekomendacje produktów, inspiracje, zaproszenia na wydarzenia/dni klubowe oraz inne korzyści. Aby KappAhl mógł powyższe realizować, potrzebuje jednak Twoich danych osobowych.

W celu podniesienia poziomu świadczonych usług od czasu do czasu przeprowadzamy sondy/ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony oraz aplikacji. Możesz w nich zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Udział w sondach/ankietach nie jest obowiązkowy.

W każdej chwili możesz zalogować się na swoje konto na naszej stronie lub w aplikacji i zaktualizować swoje dane kontaktowe lub zmienić ustawienia dotyczące preferowanego sposobu komunikacji. Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy w stanie zmienić ani ograniczyć komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych. Stosowne modyfikacje należy wprowadzić bezpośrednio w ustawieniach własnego konta.

2. Okres obowiązywania umowy i zmiany warunków
2.1 Okres obowiązywania umowy
Umowa o członkostwo w klubie „KappAhl Life & Style” jest ważna do odwołania. Zarówno członek klubu, jak i KappAhl mogą bez dodatkowych opłat wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-dniowym wyprzedzeniem. Aby wypowiedzieć umowę, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 052 880 84 40. Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celu wykonania niniejszych warunków członkostwa zostaną usunięte z chwilą rezygnacji z członkostwa. Wszelkie zgromadzone punkty klubowe czy przysługujące kupony, które nie zostały wykorzystane, tracą ważność z chwilą rezygnacji z członkostwa.

W przypadku biernego członkostwa, gdy od ostatnich zarejestrowanych zakupów minęło więcej niż 36 miesięcy, KappAhl może anulować członkostwo. KappAhl zastrzega sobie prawo do anulowania członkostwa lub punktów klubowych w przypadku niewłaściwego korzystania. Przez niewłaściwe korzystanie rozumie się m.in. nieprzestrzeganie uzgodnionych warunków lub pozwalanie osobom trzecim na rejestrowanie zakupów na koncie danego członka, korzystanie z więcej niż jednego konta klubowego oraz wykorzystywanie czeków bonusowych innych członków klubu. KappAhl zastrzega sobie możliwość poproszenia Klienta o dokument tożsamości w celu potwierdzenia osobistego korzystania z karty członkowskiej „KappAhl Life & Style”.

2.2 Zmiana warunków
KappAhl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do warunków członkostwa. O wszelkich zmianach członkowie zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-em lub inną drogą zaproponowaną przez danego członka. Po otrzymaniu wiadomości o zmianach, użytkownik może zrezygnować z członkostwa. Aktualne warunki członkostwa są zawsze dostępne na stronie KappAhl. Warunki te podlegają polskiemu prawu, a wszelkie spory powstałe na gruncie lub w związku z warunkami członkostwa zostaną poddane pod rozstrzygniecie sądu polskiego. W celu rozstrzygnięcia sporu poza sądem, konsumenci mogą zwracać się do rzecznika praw konsumentów lub UOKIK.

3. Prywatność i ochrona danych osobowych
KappAhl chroni i szanuje Twoją prywatność oraz przestrzega nowego rozporządzenia unijnego – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679/UE, które ma na celu zwiększenie zakresu ochrony i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Za pozwoleniem użytkownika, KappAhl przetwarza jego dane osobowe w celu wykonania niniejszej umowy członkostwa, tj. realizacji zamówień i obsługi konta użytkownika, upewnienia się, że istotne dokumenty wysyłane są do właściwej osoby, udzielania dostępu do różnych korzyści, takich jak zniżki, oferty skierowane do wszystkich klientów oraz oferty przygotowane z myślą o indywidualnych członkach klubu, analizowania danych zebranych przez KappAhl w wyżej wspomnianych celach, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta, a także testowanie i rozwój nowych usług.

KappAhl przetwarza dane udostępnione we wniosku o członkostwo lub po złożeniu takiego wniosku, jak również dane uzyskane przez KappAhl lub partnerów z publicznie dostępnych źródeł, np. dane adresowe lub aktualne dane kontaktowe.

Przekazanie nam Twoich danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe. Niestety, bez Twojego pozwolenia nie jesteśmy w stanie przyznawać punktów klubowych ani wysyłać ofert, i tym samym uzyskanie członkostwa w klubie „KappAhl Life & Style” jest niemożliwe.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe, zapoznaj się z naszą aktualną polityką prywatności na stronie KappAhl. Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przysługujących Ci prawach i o sposobie, w jaki możesz z nich korzystać.