KappAhl Responsible Actions na rzecz zrównoważonego rozwoju

Każda złotówka zebrana w ramach inicjatyw KappAhl Responsible Actions przekazywana jest na cele wspierające zrównoważony rozwój społeczeństwa i środowiska. Środki pochodzą przykładowo ze sprzedaży toreb na zakupy.

Odpowiedzialny przemysł modowy uwzględnia nie tylko odbiorcę docelowego produktów, ale również cały łańcuch: od etapu produkcji aż do odzysku. To wielkie wyzwanie, jakie przyjęliśmy na siebie, podejmując różne działania w krajach, w których prowadzimy działalność. Współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami, ponieważ naszym zdaniem tak łatwiej jest uzyskać oczekiwane efekty.

Zebraliśmy wszystkie nasze działania na rzecz społeczeństwa i środowiska pod wspólną nazwą KappAhl Responsible Actions. Każda złotówka zebrana w ramach inicjatyw KappAhl Responsible Actions przekazywana jest na cele wspierające zrównoważony rozwój. Podejmujemy wiele różnych działań:

  • Inicjatywa na rzecz pomocy kobietom i dzieciom w krajach, gdzie prowadzimy działalność.

  • Projekt służący zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko realizowany w ramach naszego łańcucha produkcji.

  • Rozwijanie metod bardziej zrównoważonych upraw, np. bawełny.

  • Rozwijanie lepszych metod odzyskiwania zużytych tekstyliów.

Wspólnie z naszymi klientami

Jako klient(ka) odgrywasz ważną rolę w inicjatywach Responsible Actions. Uczestniczysz w naszych działaniach, kiedy bierzesz udział w zbiórce tekstyliów gdy kupujesz torbę na zakupy, ponieważ:

  • cała nadwyżka środków uzyskana ze sprzedaży toreb w ramach projektu One Bag Habbit przekazywana jest na cele Responsible Actions.

Kwoty zebrane na cele inicjatyw KappAhl Responsible Actions oraz sposób wykorzystania tych środków opisane są w naszym sprawozdaniu rocznym za rok 2017.

Moda, z którą czujemy się dobrze

Make it feel right

Co roku kupujemy średnio ponad 12 kilogramów odzieży i tekstyliów. Ale co tak naprawdę ląduje w naszych szafach? W naszej serii programów Make it Feel Right dziennikarka Annika Leone dowie się, jak kupować odpowiednie ubrania, które są dobre dla nas i dla środowiska. Kliknij tutaj, aby obejrzeć wszystkie odcinki

Kontakt z nami

Zachęcamy do kontaktu z nami! Tutaj znajdziesz dane kontaktowe KappAhl.

Częste pytania

Tutaj znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.