Prawa dziecka

Chcemy, by dzieci mogły być dziećmi. Nie akceptujemy pracy dzieci i dążymy do tego, by miały one odpowiednie warunki rozwoju zarówno w krajach, gdzie lokujemy produkcję, jak i w naszym własnym kraju.

Children in Indian village

KappAhl nie akceptuje pracy dzieci

KappAhl nie akceptuje pracy dzieci. W naszym kodeksie postępowania definiujemy pracę dzieci według Konwencji numer 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nakłaniamy naszych dostawców do opracowywania własnych zasad postępowania i określenia wyraźnych procedur, aby ani u nich, ani u ich poddostawców nie zatrudniano dzieci w wieku szkolnym.

Mamy jasne procedury na wypadek wykrycia pracy dzieci u któregoś z naszych dostawców. Mają one na celu znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania, by dziecko zdobyło wykształcenie.

Kolejnym sposobem na zapewnienie dzieciom w naszych krajach produkcyjnych lepszej przyszłości jest pomoc ich rodzicom. Czynimy to na różne sposoby. Widzimy, że warunki pracy rodziców mają duży wpływ na dzieci. Nasza strategia polega na wdrożeniu w krajach, w których odbywa się produkcja naszych ubrań, działań gwarantujących pracę, lepsze środowisko, lepsze warunki zatrudnienia oraz bezpieczniejsze miejsca pracy. Przez to także pracujemy nad poprawą sytuacji dzieci.

Przykładem takich działań jest nasza szkoła w Dhace, w której ubogie, niewykształcone kobiety mają możliwość zdobycia wykształcenia w obszarze przemysłu tekstylnego, a w rezultacie — znalezienia zatrudnienia. Drugim przykładem są projekty, w których uczestniczymy, dążące do zmniejszenia zużycia wody, chemikaliów i energii przez naszych dostawców. Projekty te przyczyniają się także do poprawy jakości lokalnego środowiska dla osób mieszkających blisko fabryk.

Trzeci przykład projekty, w których uczestniczymy, to projekty polegające na szkoleniu plantatorów bawełny w zakresie efektywniejszej uprawy. W rezultacie dzieci są zdrowsze i nie wymaga się od nich pracy na rodzinnych polach.

Wszystkie te działania sprawiają, że więcej dzieci ma możliwość zdobywania wykształcenia, a tym samym szansę na lepszą przyszłość.

Każde dziecko ma prawo do bezpiecznego dzieciństwa.

Każdy jest inny ale tak samo ważny

Ingela Arrhenius kids collection

Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci w krajach, w których prowadzimy sprzedaż — z Bris w Szwecji, Kors på Halsen w Norwegii, Mannerheimförbundet w Finlandii i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Polsce.

Przykładowo Bris każdego dnia otrzymuje wiadomości od dzieci, które mają problemy z samoakceptacją i odczuwają presję ze strony otoczenia. Chcemy to zmienić.

Kilka razy w roku w naszych sklepach i na pozostałych kanałach komunikacyjnych podkreślamy wagę pracy tych organizacji, nawołując klientów do wspierania ich działalności. Hasło „Dobry taki jaki jestem” przekazuje to, co powinno być oczywiste: że wszyscy są tak samo dobrzy i tak samo ważni.

Oczywistością jest dla nas fakt, że wszystkie dzieci są tak samo ważne.

Moda, z którą czujemy się dobrze

Make it feel right

Co roku kupujemy średnio ponad 12 kilogramów odzieży i tekstyliów. Ale co tak naprawdę ląduje w naszych szafach? W naszej serii programów Make it Feel Right dziennikarka Annika Leone dowie się, jak kupować odpowiednie ubrania, które są dobre dla nas i dla środowiska. Kliknij tutaj, aby obejrzeć wszystkie odcinki

Kontakt z nami

Zachęcamy do kontaktu z nami! Tutaj znajdziesz dane kontaktowe KappAhl.

Częste pytania

Tutaj znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.