Nyckeltal 5 år

sep-aug 2016/2017 2015/2016
2014/2015 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning, MSEK 4 916,2 4 723,6 4 588,2 4 742,9 4 750,9
Omsättningstillväxt, % 4,1 3,0  -3,3 -0,2 3,6
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 448,6 349,3 197,8 272,1 252,3
Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK 448,6 349,3 207,5 295,1 202,3
Rörelseresultat (EBITDA), MSEK 579,2 479,8 333,4 400,6 395,9
Justerat rörelseresultat (EBITDA), MSEK 579,2 479,8 342,8 423,6 345,9
Summa avskrivningar, MSEK 130,6 130,5 135,3 128,5 140,6
Årets resultat, MSEK 363,7 244,9 111,4 129,3 91,1
Bruttomarginal, % 62,2 61,8 60,1 60,8 59,2
Rörelsemarginal, % 9,1 7,4 4,3 5,7 5,3
Justerad rörelsemarginal, % 9,1 7,4 4,5 6,2 4,3
Ränteteckningsgrad (ggr) 20,2 35,1 9,0 4,0 2,9
Netto räntebärande skulder, MSEK -168,2 144,2 282,3 460,0 660,9
Netto räntebärande skulder/Justerad EBITDA (ggr) -0,3 0,3 0,8 1,1 1,7
Soliditet, % 67,4 58,1  56,6 56,1 49,4
Eget kapital per aktie, SEK 26,58 23,50  21,36 20,12 18,42
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 26,58 23,50  21,30 19,99 18,42
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 7,46 3,94 4,75 4,60 3,06
Börskurs, SEK 45,0 42,70  25,90 38,30 38,34
Börsvärde, MSEK 3 456,9 3 280,2 1 989,6 2 874,0 2 877,0
P/E-tal (ggr) 9,5 13,4  17,9 22,3 31,6
Direktavkastning, % 4,4 2,9 2,9 2,0 0,0
Börskurs/eget kapital per aktie, % 169  182  82 188 208
Resultat per aktie, SEK 4,74 3,19 1,45 1,71 1,32
Utdelning per aktie, SEK 2,00 1,25 0,75 0,75 0,00
Vägda genomsnittliga antal aktier 76 820 380 76 820 380 76 296 003 75 040 000 68 474 000
Antal aktier vid periodens slut 76 820 380 76 820 380 76 820 380 75 040 000 75 040 000
Antal aktier efter utspädning 76 820 380 76 820 380 76 296 003 75 522 814 75 040 000
Antal butiker, koncernen 356 368 368 377 390
Medelantal anställda 2 715 2 812 2 892 2 960 3 021
Varav kvinnor, % 91,6 91,8 92,5 93,6 93,3
Varav män, % 8,4 8,2  7,5 6,4 6,7

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her