Nyckeltal 5 år

sep-aug 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014
Nettoomsättning, MSEK 4 760,0 4 916,2 4 723,6 4 588,2 4 742,9
Omsättningstillväxt, % -3,2 4,1  3,0 -3,3 -0,6
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 282,1 448,6 349,3 197,8 272,1
Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK 282,1 448,6 349,3 207,5 295,1
Rörelseresultat (EBITDA), MSEK 433,1 579,2 479,8 333,4 400,6
Justerat rörelseresultat (EBITDA), MSEK 433,1 579,2 479,8 342,8 423,6
Summa avskrivningar, MSEK 151,0 130,6 130,5 135,3 128,5
Årets resultat, MSEK 224,5 363,7 244,9 111,4 129,3
Bruttomarginal, % 61,8 62,2 61,8 60,1 60,8
Rörelsemarginal, % 5,9 9,1 7,4 4,3 5,7
Justerad rörelsemarginal, % 5,9 9,1 7,4 4,5 6,2
Ränteteckningsgrad (ggr) 36,1 20,2 35,1 9,0 4,0
Netto räntebärande skulder, MSEK 373,4 -168,2 144,2 282,3 460,0
Netto räntebärande skulder/Justerad EBITDA (ggr) 0,9 -0,3 0,3 0,8 1,1
Soliditet, % 57,6 67,4 58,1 56,6 56,1
Eget kapital per aktie, SEK 21,43 26,58  23,50  21,36 20,12
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 21,43 26,58 23,50 21,30 19,99
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 3,83 7,46 3,94 4,75 4,60
Börskurs, SEK 34,8 45,0  42,70 25,90 38,30
Börsvärde, MSEK 2 676,4 3 456,9 3 280,2 1 989,6 2 874,0
P/E-tal (ggr) 11,9 9,5  13,4 17,9 22,3
Direktavkastning, % 5,7 4,4 2,9 2,9 2,0
Börskurs/eget kapital per aktie, % 62 169  182 82 188
Resultat per aktie, SEK 2,92 4,73 3,19 1,45 1,71
Utdelning per aktie, SEK 2,00 2,00 1,25 0,75 0,75
Vägda genomsnittliga antal aktier 76 820 380 76 820 380 76 820 380 76 296 003 75 040 000
Antal aktier vid periodens slut 76 820 380 76 820 380 76 820 380 76 820 380 75 040 000
Antal aktier efter utspädning 76 820 380 76 820 380 76 820 380 76 296 003 75 522 814
Antal butiker, koncernen 369 356 368 368 377
Medelantal anställda 2 884 2 889 2 812 2 892 2 960
Varav kvinnor, % 91,5 91,6 91,8 92,5 93,6
Varav män, % 8,5 8,4  8,2 7,5 6,4

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her