Styrelse

Vid årsstämman 2018 valdes sju ordinarie ledamöter till styrelsen, fyra kvinnor och tre män. I styrelsen ingår också två fackligt utsedda ledamöter med två personlig suppleanter.

Styrelsen ansvarar för KappAhls organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma.

 

Anders Bülow

Styrelseordförande

Född 1953. Anders Bülow är styrelseordförande i KappAhl sedan 2012. Styrelseledamot i Mellby Gård AB samt styrelseordförande respektive styrelseledamot i av Mellby Gård hel- och delägda företag. Styrelseledamot i Academedia AB. Anders Bülow har en fil. kand. i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Anders Bülow är beroende i förhållande till större aktieägare i KappAhl enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
114 586 aktier via bolag (varav 15 000 aktier innehas genom en kapitalförsäkring).

 

 

Pia Rudengren

Styrelseledamot

Född 1965. Pia Rudengren är styrelseledamot i KappAhl sedan 2013. Hon är även styrelseledamot och ordförande i Social Initiative AB och styrelseledamot i AcadeMedia AB, Duni AB, Boliden AB och Tikkurila Oyj. Pia har tidigare varit styrelseledamot i Swedbank AB och har haft ledande befattningar i bland annat Investor AB och W Capital Management AB. Pia har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Pia Rudengren är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
4 000 aktier 

 

Susanne Holmberg

Styrelseledamot

Född 1961. Susanne Holmberg är styrelseledamot i KappAhl sedan 2014. Hon är styrelseledamot i Linum AB. Susanne är marknadschef på Aleris Sjukvård AB. Tidigare uppdrag som affärsområdeschef på Coop Sverige AB och som inköpsdirektör och affärsområdeschef på Axstores AB. Susanne har även erfarenhet av styrelseuppdrag i Åhléns AB, Kicks Kosmetikkedjan AB, Lagerhaus AB och Designtorget AB. Susanne är utbildad civilekonom.

Susanne Holmberg är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
1 600 aktier
 

 

Kicki Olivensjö

Styrelseledamot

Född 1958. Kicki Olivensjö är styrelseledamot i KappAhl sedan 2015. Hon är sortiments- och inköpschef för Venue Retail Group. Kicki har tidigare arbetat som affärsområdeschef samt design- och inköpschef på Åhléns, design- och inköpschef på Lindex samt design- och produktionschef på Peak Performance. Vidare har Kicki arbetat på H&M i olika positioner i Sverige och Hong Kong.

Kicki Olivensjö är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
1 200 aktier

 

Göran Bille

Styrelseledamot

Född 1955. Göran Bille ärstyrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Han var tillförordnad vd och koncernchef juni-december 2018. Göran har tidigare varit vd och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt ledande befattningshavare inom H&M. Göran är styrelseledamot i Gunnebo samt utbildad civilekonom.

Göran Bille är beroende i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt oberoende i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
6 000 aktier

 

 

Cecilia Kocken

Styrelseledamot

Född 1979. Cecilia Kocken är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Cecilia är Senior Brand and Category Director och del av svenska ledningsgruppen på Arlafoods, Sverige. Hon har tidigare arbetat som Marketing Director samt haft flera andra ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och globalt. Cecilia är utbildad civilekonom.

Cecilia Kocken är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
3 000 aktier

 

Thomas Gustafsson

Styrelseledamot

Född 1965. Thomas Gustafsson är styrelseledamot i KappAhl sedan 2017. Thomas är styrelseledamot i och verksam inom Mellby Gård AB-koncernen och tidigare verkställande direktör och koncernchef i Duni samt 2E Group AB. Thomas har tidigare haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH. Thomas är styrelseledamot i bland annat Smart Eyes International AB samt utbildad marknadsekonom.

Thomas Gustafsson är beroende i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
45 000 aktier via bolag

 

Marie-Louise Jansson Bring

Ledamot och arbetstagarrepresentant

Född 1957. Marie-Louise Jansson Bring är ledamot och arbetstagarrepresentant i  KappAhls styrelse sedan 2014. Hon arbetar som butikschef inom KappAhl. Marie-Louise Jansson Bring har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav*
5 081 aktier

 

 

 

Johanna Bergqvist

Ledamot och arbetstagarrepresentant

Född 1977. Johanna Bergqvist är ledamot och arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan november 2017. Hon arbetar som butikssäljare inom KappAhl. Johanna Bergqvist har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm

Aktieinnehav *
0 aktier

 

 

 

 

Håkan Jirlow

Suppleant och arbetstagarrepresentant

Född 1964. Håkan Jirlow är arbetstagarrepresentant och suppleant i KappAhls styrelse sedan 2018. Han arbetar som butikschef inom KappAhl. Håkan Jirlow har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav*
0 aktier

 

 

 

 

Carita Lundqvist

Suppleant och arbetstagarrepresentant

Född 1960. Carita Lundqvist är arbetstagarrepresentant och suppleant i KappAhls styrelse sedan 2018. Hon arbetar som butikssäljare inom KappAhl. Carita Lundqvist har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav*
0 aktier

 

 

*Aktieinnehaven är per 1 augusti 2019. Aktieinnehav uppdateras vanligtvis en gång per år, i samband med att KappAhls årsredovisning publiceras i november.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her