Revisorer

Vid årsstämman 2018 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) till revisor i KappAhl.

Revisionsbolaget valdes för tiden intill slutet av årsstämman år 2019. PricewaterhouseCoopers AB (PWC) har innehaft uppdraget som revisor i KappAhl sedan årsstämman 2016. Eva Carlsvi är huvudansvarig revisor.

Revisorernas uppgift är att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her