Vi bruker Cookies for å forbedre våre nettsider og din shoppingopplevelse. Ved å fortsette å surfe på sidene aksepterer du våre Cookies-vilkår. 

Cookies »

Jeg Godkjenner

Bud från Mellby Gård 2019

Den 29 juli 2019 lämnade KappAhls majoritetsägare, Mellby Gård AB ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i KappAhl.

Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 4 oktober kontrollerade Mellby Gård AB mer än 90 procent av aktierna i KappAhl. Den 7 oktober förklarade Mellby Gård AB erbjudandet ovillkorat samt att erbjudandet fullföljs. Mellby Gård AB meddelade vidare att de kommer att lösa in resterande aktier genom ett tvångsinlösenförfarande och verka för att aktierna i KappAhl avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Angående tvångsinlösenförfarandet

KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) avnoterades från Nasdaq Stockholm den 30 oktober 2019. Mellby Gård AB (”Mellby Gård”) kontrollerade då cirka 91,5 procent av aktierna och rösterna i KappAhl.

Mellby Gård har inlett ett tvångsinlösenförfarande för att lösa in minoritetsaktieägarnas kvarstående aktier. Frågor angående tvångsinlösenprocessen ställs till den av Bolagsverket utsedde gode mannen, advokaten Stefan Sandén, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm, telefon 08-440 54 30 eller 070-671 13 31, e-post stefan.sanden@soasanden.se.

En skiljenämnd har tillsatts (16 januari 2020)

En skiljenämnd har tillsatts, bestående av adj. professorn Rolf Skog, utsedd av majoritetsaktieägaren Mellby Gård, advokaten Einar Wanhainen, utsedd av den gode mannen, samt justitierådet Johnny Herre, utsedd av övriga skiljemän att vara ordförande i nämnden.

Minoritetsaktieägare i KappAhl behöver inte vidta någon åtgärd för att få betalt för sina aktier utan kan företrädas av gode mannen. Om någon minoritetsaktieägare skulle vilja delta i skiljeförfarandet personligen eller genom eget ombud bör denne anmäla sin önskan till Johnny Herre inom två veckor från det att kungörelsen publicerats.

Mellby Gård företräds i skiljeförfarandet av advokaten Erik Wernberg och jur.kand. William Lundgren, Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, telefon 08-522 065 00, e-post Erik.Wernberg@cederquist.se resp. William.Lundgren@cederquist.se.

Begäran om handlingar eller upplysningar i ärendet bör ställas till gode mannen, advokaten Stefan Sandén och advokaten Ulrika Magnusson, Engelbrektsgatan 7, 1 tr, 114 32 Stockholm, telefon 070-671 13 31 resp. 070-303 31 47, e-post Stefan.Sanden@soasanden.se resp. Ulrika.Magnusson@raspart.se.

Kontaktinformation till skiljenämndens ordförande: Johnny Herre, Gagnefsvägen 11, 167 75 Bromma, e-post johnny.herre@lexmerc.se.

Mer information

Länk till Mellby Gårds erbjudande till aktieägarna i KappAhl (välj länk "Bud KappAhl" under "Finansiell information")

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com