Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till:

KappAhl AB
Att: Styrelsens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Välkommen!

Kallelse till årsstämman (PDF)

Fullmakt (PDF)

Valberedningens arbete inför årsstämman (PDF)

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning (PDF)

Styrelsens yttrande över rörliga ersättningar (PDF)

Förslag till ersättningspolicy (PDF)

Förslag till arbetsordning och instruktion för valberedningen (PDF)

Revisorsyttrande enligt 8_54 ABL (PDF)

Presentation från årsstämman (PDF)

Kommuniké

Protokoll

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her