Vi bruker Cookies for å forbedre våre nettsider og din shoppingopplevelse. Ved å fortsette å surfe på sidene aksepterer du våre Cookies-vilkår. 

Cookies »

Jeg Godkjenner

Bolagsstämma

Bolagsstämman är KappAhls högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande genom att rösta i betydande frågor.

Kallelse till årsstämma, liksom kallelse till extra bolagsstämma där fråga är om ändring av bolagsordningen, sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsstämma hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och rösta. Det finns inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare får avge. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av ombud.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till:

KappAhl AB (publ)
Att: Styrelsens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her