Utdelning

Årsstämman den 5 december 2017 beslutade om utdelning om 2 kronor per aktie samt en kontant ersättning om 6,50 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Årsstämman den 5 december 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om kontantutdelning för 2016/2017 med 2,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 153 640 760 kronor.

Avstämningsdag för utdelningen är torsdagen den 7 december 2017. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB tisdagen den 12 december 2017.

Automatiskt inlösenförfarande

Årsstämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag om ett automatiskt inlösenförfarande, innebärande att en kontant ersättning om 6,50 kronor per aktie utskiftas till aktieägarna, sammanlagt 499 332 470 kronor.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken beräknas fastställas till den 12 januari 2018. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 februari 2018.

ISIN-kod för inlösenaktie är SE0010520973 och ISIN-kod för ordinarie aktie är SE0010520981.

Mer information om inlösenförfarandet >>

Utdelningspolicy

KappAhls utdelningspolicy är att utdelning ska uppgå till 40–60 procent av resultat efter skatt under förutsättning att koncernen uppnår sina finansiella mål: en rörelsemarginal om 10 procent samt en försäljningsökning om 4 procent under en konjunkturcykel.

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter