Extra bolagsstämma 2019

På begäran av Mellby Gård AB, som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) innehar över 90 procent av totalt antal aktier och röster i KappAhl, höll KappAhl en extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019.

Dokument till den extra bolagsstämman

Kallelse till extra bolagsstämma (pdf)

Fullmaktsformulär (pdf)