Kvinner og barn i fokus

De aller fleste som jobber innen tekstilproduksjon verden over er kvinner. Vi hos Kappahl jobber aktiv på ulike måter for å styrke rettighetene til kvinner og barn i de landene hvor vi produserer våre klær.

Opplæringssenter for kvinner i Bangladesh

”Det var krevende i starten. Kostnadsfri utdannelse for kvinner, med gratis lunsj og en liten lønn i tillegg? Det virket rett og slett for godt til å være sant. Lokalsamfunnet var veldig skeptisk”, forteller Shahanaz Begum, leder for Kappahls opplæringssenter i Bangladesh. ”Men, skepsisen endret seg raskt til interesse. Kvinnene i de første klassene begynte å arbeide og tjene penger. De ble bevis for de positive endringene senteret kunne bidra med. I dag er det mange flere kvinner som søker om utdannelsen enn vi har plass til.”

Kappahls opplæringssenter i Dhaka, Bangladesh, har utdannet mer enn 1 000 kvinner siden det åpnet i 2009. Kvinnene lærer seg å sy, lese og skrive, og får også opplæring i sine rettigheter på arbeidsplassen. De får godtgjørelse for sine måneder hos oss og etter gjennomført utdannelse tilbys alle kvinner arbeid. Senteret drives av TCM Foundation og er 100 prosent finansiert av Kappahl.

 

Barnearbeid aksepteres ikke

Vi aksepterer ikke barnearbeid og vil at barn i våre produksjonsland skal få så gode forutsetninger som mulig til å utvikle seg og gå på skolen.

Vårt opplæringssenter for kvinner i Bangladesh er ett av våre engasjementer hvor vi har sett at foreldrenes muligheter til utdannelse og arbeid har stor påvirkning på deres barn. Et annet eksempel er vårt arbeid med Better Cotton Initiative hvor spørsmålet om barns rettigheter betones i opplæringen av bomullsdyrkerne. Gjennom metoder som fører til en mer bærekraftig og lønnsom bomullsdyrking skapes bedre forutsetninger for barna til å få gå på skolen og slippe å jobbe med familiens avlinger.

Som i så mange andre industrier, øker risikoen for barnearbeid desto lenger ned i den tekstile verdikjeden man kommer. Derfor er det viktig å adressere barnearbeidet tidlig, for eksempel ved bomullsdyrkingen. Selv om risikoen for barnearbeid i dag er lav hos de vi samarbeider med er vi tydelige i vår Sustainability Commitment (bærekraftforpliktelse) på at vi ikke aksepterer dette. Våre leverandører skal i sin tur stille samme strenge krav til sine underleverandører. Vi har også en tydelig rutine for hvordan vi handler dersom barnearbeid skulle oppdages hos en av våre leverandører.

Vil du vite mer? Se vår Sustainability Commitment (bærekraftforpliktelse) hvor vi definerer barnearbeid i henhold til ILOs konvensjon nummer 138.

”En vei ut av fattigdommen er utdannelse og arbeid. Derfor har vi etablert et opplæringssenter for kvinner.”

 

 

Livet endres for de kvinnelige bomullsdyrkerne vi utdanner

Hvordan dyrker man bomull på en mer bærekraftig måte? Med mindre vann, sprøytemidler og kjemikalier? Som er bedre for miljøet og bomullsdyrkernes helse, men som også gir mer bomull og bomull i enda bedre kvalitet?

1 546 kvinnelige bomullsdyrkere i India har lært seg nettopp dette gjennom et toårig utdannelsesprosjekt som vi og fire andre bransjekollegaer har drevet sammen med organisasjonen Cotton Connect under Better Cotton Initiatives paraply.

De kvinnelige bomullsdyrkerne har blant annet fått lære seg vekselbruk, hvordan man beskytter avlingen sin og reduserer vannforbruket, og om fordelene med biologisk gjødsel. Men også om økonomi og sparing, likestilling, kost og helse, familieplanlegging, vann og sanitære forhold og sosiale rettigheter.

– De nye kunnskapene gir kvinnene pondus i sine familier og en sterk stemme i samfunnet. Det gir positive bieffekter som smitter over på hele familien, sier Eva Kindgren de Boer, prosjektleder for bærekraft hos Kappahl.

– Det har vært et svært vellykket prosjekt ut ifra alle aspekter. For eksempel har bomullsdyrkernes gevinst økt med hele 87 prosent ved hjelp av deres nye kunnskap, forteller Eva Kindgren de Boer.

Akkurat dette prosjektet var tidsbegrenset mellom 2017-2019, men planen er at vi skal drive liknende prosjekter regelmessig, enten i egen regi eller sammen med bransjekollegaer.