Sosialt ansvar i produksjonslandene

KappAhl spiller en viktig rolle i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Vi arbeider derfor i nært samarbeid med våre leverandører, blant annet for å bidra til at menneskerettighetene til de som arbeider i produksjonskjeden vår respekteres. Målet vårt er konstant forbedring for de ansatte, og for miljøet.Produksjon KappAhl

Nøye utvalgte leverandører syr klærne våre

Å ta ansvar for menneskene som berøres av KappAhls virksomhet, er en sentral del av bærekraftarbeidet vårt. Vi arbeider hver dag for at våre leverandører skal gjøre varige forbedringer, for de ansatte og for miljøet.

Vi, og andre i bransjen vår, er viktige for de landene der klærne våre produseres. Vi har ingen egne fabrikker, men arbeider med nøye utvalgte leverandører.

Det finnes mye som bør forbedres. I Bangladesh for eksempel, der en stor del av klærne våre produseres, finnes det omfattende problemer, som utbredt fattigdom, arbeidsulykker og få rettigheter for kvinner. Vi ønsker å bidra til en positiv utvikling, ved å være til stede og arbeide på lang sikt.

Vi bidrar ikke bare ved å være til stede, men også gjennom vår tilnærming – ved å stille krav til at arbeidsvilkårene må bli bedre.

Grunnlaget for dette arbeidet er vår leverandørkodeks. Der har vi samlet våre vurderinger og de kravene som vi stiller til våre leverandører og deres underleverandører.

Vi stiller krav til våre leverandører

Leverandørkodeksen (pdf) er en del av rammeavtalen med våre leverandører, og omfatter områder som tvangsarbeid, barnearbeid, forenings- og organisasjonsfrihet, lønn, arbeidstider samt sikkerhet på arbeidsplassen. Leverandøren forplikter seg dessuten til å følge kravene våre for forretningsetikk og korrupsjon.

Vi prøver å gå et steg lengre, ettersom det ikke er inspeksjonen som fører til forbedringer. Det er hva vi gjør med resultatet som gjør forskjellen. Derfor legger vi stor vekt på oppfølgingsarbeidet. Når vi ser avvik fra våre etiske retningslinjer, skal leverandøren opprette en handlingsplan med informasjon om hva avviket handler om, hvordan det skal utbedres på en bærekraftig måte, når utbedringen skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for at dette skjer.

Vi anser at de som arbeider i produksjonen hos våre leverandører skal ha en lønn som dekker mer enn bare basisbehovene, og at de får betalt for de timene de arbeider.

Grunnlaget for dette arbeidet er vår leverandørkodeks. Der har vi samlet våre vurderinger og de kravene som vi stiller til våre leverandører.

Vi er til stede for et nært samarbeid

Vi har egne kontorer i de store produksjonslandene våre – Bangladesh, India, Kina og Tyrkia. Samlet har vi ca. 140 KappAhl-ansatte der. Det at vi finnes lokalt, betyr at vi kan jobbe tett med leverandørene våre, besøke dem ofte og ha en god dialog.

Det vi gjør på plass:

  • Vi besøker alle våre leverandører flere ganger i året.
  • Vi legger stor vekt på oppfølgingsbesøk etter inspeksjonene våre, for å overvåke og hjelpe til med pågående utbedringshandlinger.
  • Vi bidrar med kunnskap og opplæring.

Det er i samarbeid med våre leverandører at vi kan forbedre vilkårene på lang sikt. Dess nærmere og bredere samarbeid vi har, dess bedre følger leverandøren kravene våre. Vår tilnærming er at leverandørenes tilpasning til våre etiske retningslinjer skal utvikles i takt med forretningsrelasjonen vår.

Det gir oss kvalitet på produktene våre. Det gir våre leverandører en arbeidsplass der de ansatte vil være, og det blir dessuten lettere for leverandøren å selge varene sine til flere. Og det gir medarbeiderne et tryggere arbeidsliv, med bedre arbeidsforhold og mer rettferdig lønn.

Vi tror på samarbeid, for et sikrere arbeidsforhold.

Store fremskritt med Accord

KappAhl deltar i "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh", et prosjekt som skal skape tryggere og sikrere arbeidsmiljø for millioner av tekstilarbeidere i landet. Over 200 internasjonale bransjekollegaer, fagforeninger og arbeidsorganisasjoner deltar i Accord. Prosjektet ble etablert som en direkte konsekvens av katastrofen i fabrikken Rana Plaza utenfor Dhaka i april 2013.

Siden den gang har over 1500 fabrikker blitt inspisert og omfattende forbedringstiltak er igangsatt. Forbedringene er blant annet bedre utrustning i fabrikklokalene, samt økt kunnskap og bevissthet innen sikkerhet hos eiere og fabrikkarbeidere.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her

Kontakt oss

Du må gjerne kontakte oss! Her finner du KappAhls kontaktinformasjon.