Kvinner i fokus

Omsorg og respekt for mennesker, med et spesielt fokus på kvinner, står sentralt hos oss på KappAhl. Det gjelder våre kunder, ansatte og de som arbeider hos våre leverandører.

Women in Bangladesh

Et stort flertall av oss som jobber på KappAhl er kvinner, og vi finnes på alle nivåer i foretaket. Blant våre kunder fokuserer vi mest på kvinnene som er midt i livet sitt, og vi jobber på flere måter for å styrke kvinners posisjon og rettigheter. Vi stiller like krav til alle leverandørene våre og støtter prosjekter som jobber for å forbedre arbeidsforholdene i produksjonslandene våre, der mange kvinner er ansatt i tekstilbransjen.

Kvinner har en spesiell plass i hjertet vårt hos KappAhl.

Vi gir utsatte kvinner i Bangladesh en utdannelse

KappAhls school for women in Dhaka

Bangladesh er et av verdens fattigste land. Kvinner spesielt lever ofte et utsatt liv – de har få rettigheter og mange kan ikke lese, skrive eller regne. Mange er også underernærte og utsettes for vold.

En vei ut av fattigdommen er arbeid. Derfor driver vi et opplæringssenter utenfor Dhaka. Her tar vi imot kvinner som mangler utdannelse. De læres opp til å sy, samtidig som de kompenseres for tiden de bruker på opplæring hos oss. Etterpå garanteres de en jobb.

For at de skal kunne forandre livene sine får de også støtte og veiledning om kosthold og helse, medisinsk behandling og opplæring i skriving, lesing og grunnleggende matematikk. Vi utfører hjemmebesøk, snakker med familiene deres og bygger et kvinnelig nettverk rundt dem for å styrke situasjonen sosialt og på arbeidsplassen.

Vi vil styrke kvinnenes posisjon i Bangladesh og tilbyr dem hjelp til selvhjelp.

Frem til nå har nesten 700 kvinner gjennomført opplæring hos oss. Når kvinnene får egen inntekt og kan forsørge seg selv, endres ikke bare livene deres. Også familiene og hele samfunnet endrer seg. Kvinnene sprer kunnskap til andre kvinner rundt seg, som kan føre til høyere levestandard for mange.


KappAhls träningscenter för utsatta kvinnor i Dhaka, Bangladesh

Vi støtter også Hungerprosjektet, en global organisasjon som blant annet hjelper fattige mennesker å starte egne foretak og ta kontrollen over sine liv. I India for eksempel, er kvinner gitt utdannelse og opplæring slik at de får styrke å delta i byrådene og dermed kan få mer makt og innflytelse.


Hungerprosjektet viser hvordan støtten fra KappAhl og andre bidragsgivere kommer til nytte i Bangladesh, et av verdens fattigste land

The Hunger Projects verdier er de samme som KappAhls. Å se menneskers potensial og gi dem muligheten til å endre sine liv med egne krefter. Vi mener at alle kvinner skal få bestemme over sine egne liv. Og at alle kvinner skal få være den de er.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her

Kontakt oss

Du må gjerne kontakte oss! Her finner du KappAhls kontaktinformasjon.

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål som vi får om bærekraftarbeidet vårt.