Barns rettigheter

Vi ønsker at barn skal få være barn. Vi aksepterer ikke barnearbeid og arbeider for at barn skal få gode forutsetninger, både i landene der vi kjøper produksjon og her hjemme.

Barn i en indisk by

Vi aksepterer ikke barnearbeid

KappAhl aksepterer ikke barnearbeid. I våre etiske retningslinjer definerer vi barnearbeid i henhold til ILOs konvensjon, nummer 138. Vi oppfordrer alle våre leverandører til å etablere retningslinjer og implementere klare prosedyrer slik at ingen barn som burde gå på skolen ansettes hos dem eller hos deres underleverandører.

Vi har en klar prosedyre for hvordan vi reagerer dersom barnearbeid forekommer hos noen av våre leverandører. Målet er å finne den best mulige løsningen for barnet, med fullført skolegang som mål.

En annen måte å gi barna i våre produksjonsland en bedre fremtid på, er å hjelpe foreldrene. Dette gjør vi på flere måter. Vi ser at foreldrenes arbeidsvilkår har stor innvirkning på deres barn. Vår strategi er å kjøpe produksjon i land med tiltak som gir mulighet for arbeid, et bedre miljø, bedre ansettelsesvilkår og tryggere arbeidsplasser, og på den måten jobbe for å forbedre barnas vilkår.

Et eksempel er skolen vår i Dhaka der fattige kvinner uten utdannelse blir tilbudt opplæring innen tekstilindustrien med ansettelse som resultat. Et annet eksempel er prosjektene vi deltar i for å redusere bruken av vann, kjemikalier og energi hos leverandørene våre – prosjekt som forbedrer nærmiljøet og menneskene rundt fabrikkene.

Et tredje eksempel er vår deltakelse i prosjekter for å få bomullsbønder til å dyrke effektivt. På den måten blir barna sunnere og behovet for dem å utføre arbeid på familiens gård, reduseres.

Alle disse tiltakene bidrar til at flere barn får muligheten til å gå på skolen og skape en bedre fremtid.

Alle barn har rett på en trygg og sikker barndom.

Alle er forskjellige men like mye verdt

Ingela Arrhenius for Kors på halsen

Vi samarbeider med barnerettighetsorganisasjoner i de landene vi har butikker i – Kors på Halsen i Norge, Bris i Sverige, Mannerheimförbundet i Finland ogEmpowering Children Foundation, FDDS, i Polen

Hver dag mottar for eksempel Kors på halsen samtaler og e-poster fra barn som har dårlig selvtillit og som føler press fra omgivelsene om å oppføre seg på visse måter. Det vil vi endre på.

Flere ganger hvert år støtter vi organisasjonens viktige arbeid i butikkene våre og via andre kanaler, og oppfordrer kundene våre til å støtte virksomheten deres. Temaet er «Bra som jeg er» og handler om noe som burde være en selvfølge – at alle er like mye verdt og gode nok som de er.

At alle barn er like mye verdt er en selvfølge for oss.

Mote som føles riktig

Make it feel right

Hvert år kjøper vi over tolv kilo klær og tekstiler hver. Men hva er det egentlig vi kjøper? I programserien «Make it feel right» ser Annika Leone nærmere på hvordan du kan få klærne dine til å føles riktige, både for deg og for kloden vår. Se alle avsnittene her

Kontakt oss

Du må gjerne kontakte oss! Her finner du KappAhls kontaktinformasjon.

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål som vi får om bærekraftarbeidet vårt.