Vår bærekraftrapport

I vår bærekraftrapport beskriver vi hvordan vi jobber med miljø og sosiale spørsmål, personale, respekt for menneskerettigheter, mangfold samt vårt arbeid mot korrupsjon.