One Bag Habit – en bærekraftig vane

Færre poser som brukes mer – det er målet for One Bag Habit, som betyr at vi tar oss betalt for posene i våre butikker. Og i dag sier faktisk 70 prosent av våre kunder nei til pose. Sammen har vi skapt en ny bærekraftig vane!

Vi må bruke færre poser og hver enkelt pose må brukes flere ganger. Ganske enkelt nye og mer bærekraftige posevaner. Det er det One Bag Habit handler om – og bidrar til! For siden oppstarten i juni 2017 har posekonsumet til KappAhls kunder blitt redusert med hele 70 prosent. Dessuten har vi donert overskuddet fra posesalget, som totalt utgjør hele 2,6 millioner kroner, til organisasjoner som jobber for en mer bærekraftig utvikling. Det er det vi kaller en bærekraftig vinn-vinn situasjon som gjør en viktig forskjell både for oss mennesker og for miljøet.

One Bag Habit

Hvorfor One Bag Habit?

1. juni 2017 tok KappAhl, i samarbeid med Lindex og H&M initiativ til One Bag Habit og begynte å ta betalt for posene i sine svenske butikker. I starten av 2018 innførte vi også One Bag Habit også i alle våre norske, finske og polske KappAhl-butikker. Bakgrunnen for initiativet er at poseforbruket i verden er alt, alt for høyt. Bare i Norge forbruker vi i gjennomsnitt 200 plastposer per person per år – og hver pose benyttes bare i omkring en halv time. Dessuten er alle poser svært energikrevende å produsere, transportere og resirkulere – uansett om de er laget av resirkulerbart og/eller fornybart materiale. En plastpose som havner i naturen brytes aldri helt ned, men løser seg opp i små biter, såkalt mikroplast, som blir en skadelig ingrediens i næringskjeden både for dyr og mennesker. Papirposer er heller ikke uproblematiske. De er faktisk relativt ressurskrevende, blant annet fordi de veier mye og er tunge å transportere. En tøypose krever også mye ressurser, spesielt i dyrkingsleddet og må benyttes veldig mange ganger for å kompensere for miljøpåvirkningen fra produksjonen.

Hva kan jeg gjøre?

Bruk de posene du allerede har! En pose kan og skal brukes så mange ganger som mulig for å få så liten påvirkning på miljøet som mulig. Når posen er så utslitt at den ikke lenger er brukbar skal du sørge for at den leveres til riktig instans (miljøstasjon etc.) så den kan føres tilbake til kretsløpet og resirkuleres (det kan alle KappAhls poser i dag og de aller fleste andre også). Hvis du bidrar med det, så lover vi å sørge for at alle poser vi selger er de beste miljøposene som kan oppdrives i markedet uansett hvilket materiale de er laget av.

Hva går pengene til?

Overskuddet fra vårt posesalg gjennom One Bag Habit donerer vi uavkortet til organisasjoner som jobber med å fremme bærekraftig utvikling, miljømessig eller sosialt. Etter One Bag Habit´s første tre måneder ga vi over en halv million kroner til UNHCR´s katastrofehjelp i Bangladesh og til Hungerprosjektets arbeid med utsatte kvinner i India, Bangladesh og flere afrikanske land.

Overskuddet for regnskapsåret 2017/2018 ble totalt på 2,1 millioner svenske kroner som vi donerte til miljøorganisasjoner som jobber for å redusere forsøpling av naturen i våre fire virksomhetsland:

One Bag Habit – fakta

One Bag Habit er et bransjeinitiativ som ble startet opp 1. juni 2017 av KappAhl, Lindex og H&M, og som i dag omfatter rundt 20 selskaper innen klesbransjen og skobransjen.

Som medlem i One Bag Habit forplikter selskapene seg til å:

  • Ta betalt for samtlige poser som tilbys til kundene, uansett materiale og størrelse.
  • Informere kundene om posenes miljøpåvirkning, fordelene med et redusert posekonsum og hvordan man som kunde kan bidra til et mer bærekraftig poseforbruk.
  • Tilby poser som er laget av mer bærekraftige materialer, som også kan resirkuleres.
  • Donere eller investere overskuddet fra salget av posene til formål eller organisasjoner som jobber med bærekraftig utvikling innen miljø eller sosiale spørsmål.
  • Hvert år lage en årsrapport om resultatet.