Sosiaaliset olot tuotantomaissa

KappAhlilla on tärkeä rooli kestävän yhteiskunnan kehittämisessä. Teemme sen vuoksi töitä lähellä toimittajiamme. Varmistamme mm. että tuotantoketjussamme työskentelevien ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Tavoitteemme on luoda pysyviä parannuksia työntekijöille ja ympäristölle.KappAhlin tuotanto

Tarkkaan valitut toimittajat ompelevat vaatteemme

Vastuun ottaminen ihmisistä, jotka ovat riippuvaisia KappAhlin tuotannosta, on keskeinen osa kestävän kehityksen työtämme. Teemme työtä joka päivä tehdäksemme pysyviä parannuksia toimittajiemme luona, sekä työntekijöiden että ympäristön kannalta.

Mielestämme me ja muut alalla toimivat yritykset ovat tärkeitä maille, joissa vaatteemme tuotetaan. Meillä ei ole omia tehtaita, vaan teemme töitä tarkasti valittujen toimittajien kanssa.

On olemassa paljon asioita, joita pitäisi kehittää. Esimerkiksi Bangladeshissa jossa suuri osa vaateistamme valmistetaan, on suuria ongelmia laajan köyhyyden, työtapaturmien ja naisten huonojen oikeuksien takia. Haluamme osallistua myönteiseen kehitykseen olemalla paikalla ja tekemällä töitä pitkäjänteisesti.

Osallistumme paikallaolon lisäksi myös lähestymistavoillamme – esimerkiksi asettamalla vaatimuksia työehtojen parantamisesta.

Tämä työ perustuu menettelysääntöihimme. Olemme keränneet siihen arvomme ja vaatimuksemme toimittajille ja heidän aliurakoitsijoilleen.

Asetamme vaatimuksia toimittajillemme

Menettelysääntömme (pdf) ovat osa sopimuskehystämme toimittajiemme kanssa, ja se sisältää pakkotyötä, lapsityötä, yhdistäytymis- ja järjestäytymisoikeutta, palkkoja ja työturvallisuutta käsitteleviä asioita. Lisäksi toimittaja sitoutuu noudattamaan liike-etiikkaa ja korruptiota koskevia vaatimuksiamme.

Pyrimme astumaan askeleen pidemmälle, koska tarkastukset itsessään eivät johda parannuksiin. Ainoastaan aikaansaamamme tulokset ovat tärkeitä. Tämän vuoksi painotamme suuresti menettelysääntöjemme seuraamistyötä.

Kun näemme menettelysäännöistämme poikkeamista, on toimittajan tehtävä toimintasuunnitelma, ja ilmoitettava, mitä poikkeama on koskenut, kuinka asia oikaistaan kestävällä tavalla, milloin toimenpiteet on tarkoitus suorittaa, ja kuka vastaa niiden suorittamisesta.

Näkemyksemme mukaan toimittajiemme tuotannossa työskentelevien palkan on riitettävä perustarpeiden täyttämiseen, ja että he saavat korvauksen tekemistään työtunneista.

Tämä työ perustuu menettelysääntöihimme. Siinä ilmoitetaan arvomme ja vaatimuksemme toimittajille.

Olemme paikan päällä voidaksemme tehdä läheistä yhteistyötä

Meillä on oma toimisto kaikissa suurissa tuotantomaissamme – Bangladeshissa, Intiassa, Kiinassa ja Turkissa. Yhteensä noin 140 KappAhlin työntekijää toimii paikan päällä.

Läsnäolo paikan päällä edistää läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa: Meillä on mahdollisuus vierailla heidän luonaan usein ja käydä vuoropuhelua.

Teemme näitä toimia tuotantomaissa:

  • Käymme kaikkien toimittajiemme luona useita kertoja vuodessa.
  • Keskitymme paljon seurantatyöhön tarkastusten jälkeen valvoaksemme ja tukeaksemme koko ajan tapahtuvia kehitystoimenpiteitä.
  • Annamme osaamista ja koulutusta.

Voimme muuttaa ehtoja pitkällä tähtäimellä toimittajiemme kanssa. Mitä läheisempää ja laajempaa yhteistyö on, sitä paremmin toimittajamme seuraavat vaatimuksiamme. Lähestymistapamme on, että toimittajan menettelysääntöjen noudattamista kehitetään yhdessä liiketoimintasuhteen kanssa. Tämä luo laatua tuotteillemme. Tämä luo toimittajillemme työpaikan, jossa työntekijät viihtyvät, ja se helpottaa toimittajien kaupankäyntiä myös muille jälleenmyyjille.

Lisäksi työntekijät saavat turvallisemman työelämän parempine olosuhteineen ja palkkoineen.

Uskomme yhteistyön luovan turvallisemmat työolosuhteet.

Suuria harppauksia Accord-projektissa

KappAhl on osallistunut jo vuodesta 2013 "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh" -projektiin, jolla halutaan varmistaa turvallisempi työympäristö maan miljoonille tekstiilityöntekijöille. Accord-projekti käynnistettiin Dhakan ulkopuolella huhtikuussa 2013 tapahtuneen Rana Plaza -tehtaan katastrofionnettomuuden jälkeen ja siihen osallistuu yli 200 kansainvälistä tekstiiliyritystä, ammattiyhdistystä ja työntekijäjärjestöä.

Projektin puitteissa on tarkastettu yli 1 500 tehdasta ja käynnissä on kattavia parannustöitä. Tehdastilojen varustelua on mm. parannettu ja omistajien ja tehdastyöntekijöiden turvallisuustietoisuutta on lisätty.

Vastuun ottaminen ihmisistä, jotka ovat riippuvaisia tuotannostamme, on keskeinen osa kestävän kehityksen työtämme. Tämän vuoksi uskomme parempiin työehtoihin kaikille.

Muotia, joka tuntuu oikealta

Make it feel right

Ostamme joka vuosi yli 12 kiloa vaatteita ja tekstiilejä per henkilö. Mutta mitä oikeasti ostamme? Make it feel right ‑sarjassa Annika Leone selvittää, miten vaatteet saa tuntumaan hyviltä sekä itselle että maapallolle. Katso kaikki jaksot täältä.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä! Täältä löydät KappAhlin yhteystiedot.