image

jobba på kappahl

KappAhl ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss ska alla ha lika möjligheter och samma förutsättningar, oavsett kön, ålder, ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning eller handikapp. Genom systematiskt arbete med säkerhet, arbetsmiljö, miljö och KappAhls medarbetarenkät, KAS, går vi varje år igenom den totala situationen på arbetsplatsen. Vi arbetar aktivt med rekrytering, utbildning samt karriär- och ledarutveckling. Konkreta åtgärder för att skapa hälsosamma arbetsplatser samt fokusering på friskvård och arbetsklimat har gett minskad sjukfrånvaro. För att hitta nya talanger, idéer och dela med oss av vår kunskap har vi sedan många år samarbeten med flera skolor och universitet.

Våra lediga tjänster finns här >>
Registrera din CV här >>

HÖG TRIVSEL - KUL PÅ JOBBET!

Personalomsättningen inom KappAhl är låg och vår årliga medarbetarenkät, KAS, visar att det beror på gott kamratskap, bra arbetsmiljö och goda möjligheter att växa och utvecklas både personligt och karriärmässigt. Läs mer här >> 

KappAhl Academy

På KappAhl finns en mängd yrken och vi lägger stor vikt vid att alla medarbetare får växa både kompetensmässigt och som individer. Därför uppmuntrar vi enskilda initiativ och det dagliga arbetets lärande. Men vi har också utvecklat ett omfattande utbildningsprogram. 2011/2012 deltog närmare 90 av våra anställda i utbildningar som totalt tog över 30 000 timmar i anspråk. Bland utbildningarna finns specialistutbildningar av olika slag. En stor del av kompetens- och medarbetarutvecklingen är lokal koncentrerad. Bland lärarna finns KappAhls egna specialister och gästföreläsare. KappAhl Academy riktar sig bland annat till regionansvariga och butikschefer. Att KappAhl är en internationell koncern gör det också möjligt att arbeta på olika befattningar i olika länder.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

KappAhl söker aktivt tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och en etnisk och kulturell mångfald tillför. I en medarbetarundersökning (2013) angav 31% av medarbetarna i Sverige att de hade en eller båda föräldrarna födda utanför Sverige (Jmf SCB 27%). Då övervägande delen av våra medarbetare är kvinnor ser vi gärna fler manliga sökande till våra lediga tjänster. Vår prioritering är att all vår rekrytering ska vara fri från diskriminering.

jobba i BUTIK

Inför nyöppningar annonserar vi ut lediga tjänster på vår hemsida ca två månader innan öppning.

Har du frågor gällande arbete eller praktikplats i butik är du välkommen att kontakta någon av våra butiker. Kontaktinformation finns här >>

För övriga frågor gällande arbete/praktik i butik vänligen kontakta;
Sverige: eva-lena.akesson@kappahl.com
Norge: vigdis.johansen@kappahl.com
Finland: eija.leskinen@kappahl.com
Polen: monika.patoleta@kappahl.com

jobba på HUVUDKONTORet

Har du frågor gällande arbete på vårt huvudkontor i Mölndal är du välkommen att kontakta: anna-lena.wendt@kappahl.com

jobba på DISTRIBUTIONSCENTRALen

Har du frågor gällande arbete på vår distributionscentral i Mölndal är du välkommen att kontakta: lars-anders.johansson@kappahl.com.

jobba på våra PRODUKTIONSKONTOR/Utlandskontor

Vill du få mer information om möjligheten att söka arbete vid våra produktionskontor i Litauen, Turkiet, Indien, Bangladesh, Hong Kong eller Kina vänligen kontakta Roland Arvidsson, roland.arvidsson@kappahl.com.

Modefabriken inifrån

KappAhl har cirka 4 500 anställda. De flesta jobbar i någon av våra 400 butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. Läs mer om hur det fungerar här >>

Våra medarbetare berättar

KappAhl ska vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. Läs om några av de spännande och utmanande tjänster vi erbjuder här >>

en populär arbetsplats

KappAhl är en populär arbetsplats - i vår årliga medarbetarenkät, KAS, får KappAhl höga betyg. Av fem möjliga fick KappAhl 2013 över fyra i snitt när det gäller hur medarbetarna trivs. Läs mer här >>